Posted in | Pressure Sensors

Trycksensorer från Extec Integrated Systems

Extec har utformat en rad tryckgivare och mätare stam utnyttja Tjockfilmsresistorer teknik. Konstruktionen använder Tjockfilmsresistorer tryckt motstånd arrangerade i en Wheatstonebrygga. Detta innebär att common-mode effekter som variationer i temperatur är nulled ut.

Sensorerna kan skrivas ut på keramik eller stål, och tjockleken på grundmaterialet bestämmer tryckområde och känslighet.

Other Equipment