Posted in | Thickness Sensor

Tamars WTS Åtgärder TSV Djup och Wafer Tjocklek

Tamar Teknik förvärvade order för genom-kisel Via (TSV) mätteknik, från två största producenterna halvledare utrustning. Den egenutvecklade Wafer Tjocklek Sensor (WTS) av Tamar kan beräkna TSVs etch djup och rån tjocklek för en eller flera skivor. Denna icke-förstörande teknik är unik metod som kan mäta alla typer av TSV, oavsett djup eller diameter.

Enligt David Grant, Tamar Technologys vd har de levererat redan ett system och den andra kommer att levereras inom det fjärde kvartalet 2010 och att de två systemen kommer att användas i utvecklingen av wafer gallring och TSV etsning. Han kommenterade att tekniken är icke-destruktiva, underlättar processövervakning och kan genomföras snabbt med mindre utgifter. Med den här tekniken en wafer kan etsas många gånger undvika skadliga och kostsamma scanning elektronmikroskop tekniker mikroskop mätning, tillade han.

Grant visar att gallring rånet utvecklingsprocesser drar fördel av WTS tekniken för att utveckla en karta rånet tjocklek som visar skick på utrustningen förutsatt att tunnas wafers är konsekventa.

Russ Dudley, vice VD för försäljning, uppgav Tamar att sådana order på sin teknik från stora producenter som uppger att de litar på Tamars teknik och är glada genom godtagande av sina produkter på marknaden.

Tamar proklamerade att de är verksamma på kompletta automatiserade produktionsenheter som kan införlivas i 200 mm samt 300 mm fabriker. Romanen system kommer sannolikt att säljas i början av 2011.

Källa: http://www.tamartechnology.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit